سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Fascial Manipulation

ناشر : Elsevier

DOI کد :

10.1016/b978-0-7020-6659-7.00004-2

صفحه : 93-159

سال انتشار : 2017

نویسنده : Tuulia Luomala, Mika Pihlman

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1016/b978-0-7020-6659-7.00004-2},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-7020-6659-7.00004-2},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier},
  pages = {10.1016/b978-0-7020-6659-7.00004-2},
  author = {Tuulia Luomala, Mika Pihlman},
  title = {Fascial Manipulation}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/b978-0-7020-6659-7.00004-2
UR - http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-7020-6659-7.00004-2
TI - Fascial Manipulation
PY - 2017
PB - Elsevier
SP - 10.1016/b978-0-7020-6659-7.00004-2
AU -Tuulia Luomala, Mika Pihlman
Tuulia Luomala, Mika Pihlman, T. (2017). Fascial Manipulation. doi:10.1016/b978-0-7020-6659-7.00004-2
“Fascial Manipulation.” (2017) - Author: Tuulia Luomala, Mika Pihlman, Page: 93-159