سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Emergency Evacuations, Transportation Networks

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-17885-1_345

صفحه : 534-538

سال انتشار : 2017

نویسنده : Oscar Franzese, Cheng Liu

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-17885-1_345},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-17885-1_345},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-17885-1_345},
  author = {Oscar Franzese, Cheng Liu},
  title = {Emergency Evacuations, Transportation Networks}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-17885-1_345
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-17885-1_345
TI - Emergency Evacuations, Transportation Networks
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-17885-1_345
AU -Oscar Franzese, Cheng Liu
Oscar Franzese, Cheng Liu, T. (2017). Emergency Evacuations, Transportation Networks. doi:10.1007/978-3-319-17885-1_345
“Emergency Evacuations, Transportation Networks.” (2017) - Author: Oscar Franzese, Cheng Liu, Page: 534-538