سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Emergency Evacuation Plan Maintenance

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-17885-1_344

صفحه : 522-527

سال انتشار : 2017

نویسنده : Cheng Liu, Mark Tuttle

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-17885-1_344},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-17885-1_344},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-17885-1_344},
  author = {Cheng Liu, Mark Tuttle},
  title = {Emergency Evacuation Plan Maintenance}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-17885-1_344
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-17885-1_344
TI - Emergency Evacuation Plan Maintenance
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-17885-1_344
AU -Cheng Liu, Mark Tuttle
Cheng Liu, Mark Tuttle, T. (2017). Emergency Evacuation Plan Maintenance. doi:10.1007/978-3-319-17885-1_344
“Emergency Evacuation Plan Maintenance.” (2017) - Author: Cheng Liu, Mark Tuttle, Page: 522-527