سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Respiration: ventilation

ISSN کد : 1472-0299

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.mpaic.2017.09.012

سال انتشار : 2017

نویسنده : James Cameron, Upma Misra

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.mpaic.2017.09.012},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.mpaic.2017.09.012},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {James Cameron, Upma Misra},
  title = {Respiration: ventilation}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.mpaic.2017.09.012
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.mpaic.2017.09.012
TI - Respiration: ventilation
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -James Cameron, Upma Misra
James Cameron, Upma Misra, T. (2017). Respiration: ventilation. doi:10.1016/j.mpaic.2017.09.012
“Respiration: ventilation.” (2017) - Author: James Cameron, Upma Misra