سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Mobile personalized blood glucose prediction system for patients with gestational diabetes mellitus

ناشر : JMIR Publications Inc.

DOI کد :

10.2196/preprints.9236

سال انتشار : 2017

نویسنده : Evgenii Pustozerov, Polina Popova, Aleksandra Tkachuk, Yana Bolotko, Zafar Yuldashev, Elena Grineva

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.2196/preprints.9236},
  url = {http://dx.doi.org/10.2196/preprints.9236},
  year = 2017,
  publisher = {JMIR Publications Inc.},
  pages = {},
  author = {Evgenii Pustozerov, Polina Popova, Aleksandra Tkachuk, Yana Bolotko, Zafar Yuldashev, Elena Grineva},
  title = {Mobile personalized blood glucose prediction system for patients with gestational diabetes mellitus}
}
TY - DATA
DO - 10.2196/preprints.9236
UR - http://dx.doi.org/10.2196/preprints.9236
TI - Mobile personalized blood glucose prediction system for patients with gestational diabetes mellitus
PY - 2017
PB - JMIR Publications Inc.
SP - 
AU -Evgenii Pustozerov, Polina Popova, Aleksandra Tkachuk, Yana Bolotko, Zafar Yuldashev, Elena Grineva
Evgenii Pustozerov, Polina Popova, Aleksandra Tkachuk, Yana Bolotko, Zafar Yuldashev, Elena Grineva, T. (2017). Mobile personalized blood glucose prediction system for patients with gestational diabetes mellitus. doi:10.2196/preprints.9236
“Mobile personalized blood glucose prediction system for patients with gestational diabetes mellitus.” (2017) - Author: Evgenii Pustozerov, Polina Popova, Aleksandra Tkachuk, Yana Bolotko, Zafar Yuldashev, Elena Grineva