سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Integrated Breast Biopsy for Best Radiological Diagnosis of Breast Cancer

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-48848-6_22

صفحه : 317-331

سال انتشار : 2017

نویسنده : Enrico Cassano, Chiara Trentin

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-48848-6_22},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_22},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-48848-6_22},
  author = {Enrico Cassano, Chiara Trentin},
  title = {Integrated Breast Biopsy for Best Radiological Diagnosis of Breast Cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-48848-6_22
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_22
TI - Integrated Breast Biopsy for Best Radiological Diagnosis of Breast Cancer
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-48848-6_22
AU -Enrico Cassano, Chiara Trentin
Enrico Cassano, Chiara Trentin, T. (2017). Integrated Breast Biopsy for Best Radiological Diagnosis of Breast Cancer. doi:10.1007/978-3-319-48848-6_22
“Integrated Breast Biopsy for Best Radiological Diagnosis of Breast Cancer.” (2017) - Author: Enrico Cassano, Chiara Trentin, Page: 317-331