سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Quantum-Behaved Bat Algorithm for Combined Economic Emission Dispatch Problem with Valve-Point Effect

ISSN کد : 1876-1100, 1876-1119

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-69814-4_89

صفحه : 923-933

سال انتشار : 2017

نویسنده : Fahad Parvez Mahdi, Pandian Vasant, M. Abdullah-Al-Wadud, Junzo Watada, Vish Kallimani

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-69814-4_89},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69814-4_89},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-69814-4_89},
  author = {Fahad Parvez Mahdi, Pandian Vasant, M. Abdullah-Al-Wadud, Junzo Watada, Vish Kallimani},
  title = {Quantum-Behaved Bat Algorithm for Combined Economic Emission Dispatch Problem with Valve-Point Effect}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-69814-4_89
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69814-4_89
TI - Quantum-Behaved Bat Algorithm for Combined Economic Emission Dispatch Problem with Valve-Point Effect
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-69814-4_89
AU -Fahad Parvez Mahdi, Pandian Vasant, M. Abdullah-Al-Wadud, Junzo Watada, Vish Kallimani
Fahad Parvez Mahdi, Pandian Vasant, M. Abdullah-Al-Wadud, Junzo Watada, Vish Kallimani, T. (2017). Quantum-Behaved Bat Algorithm for Combined Economic Emission Dispatch Problem with Valve-Point Effect. doi:10.1007/978-3-319-69814-4_89
“Quantum-Behaved Bat Algorithm for Combined Economic Emission Dispatch Problem with Valve-Point Effect.” (2017) - Author: Fahad Parvez Mahdi, Pandian Vasant, M. Abdullah-Al-Wadud, Junzo Watada, Vish Kallimani, Page: 923-933