سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Precision Medicine in Lung Cancer

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_1

صفحه : 3-13

سال انتشار : 2017

نویسنده : Keith M. Kerr, Gavin M. Laing

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_1},
  author = {Keith M. Kerr, Gavin M. Laing},
  title = {Precision Medicine in Lung Cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_1
TI - Precision Medicine in Lung Cancer
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_1
AU -Keith M. Kerr, Gavin M. Laing
Keith M. Kerr, Gavin M. Laing, T. (2017). Precision Medicine in Lung Cancer. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_1
“Precision Medicine in Lung Cancer.” (2017) - Author: Keith M. Kerr, Gavin M. Laing, Page: 3-13