سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Translocation Testing of Lung Cancer Biomarkers

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_8

صفحه : 109-118

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sanja Dacic

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_8},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_8},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_8},
  author = {Sanja Dacic},
  title = {Translocation Testing of Lung Cancer Biomarkers}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_8
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_8
TI - Translocation Testing of Lung Cancer Biomarkers
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_8
AU -Sanja Dacic
Sanja Dacic, T. (2017). Translocation Testing of Lung Cancer Biomarkers. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_8
“Translocation Testing of Lung Cancer Biomarkers.” (2017) - Author: Sanja Dacic, Page: 109-118