سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : The 2015 World Health Organisation Classification of Lung Cancer

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_5

صفحه : 57-75

سال انتشار : 2017

نویسنده : Gavin M Laing, Keith M Kerr

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_5},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_5},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_5},
  author = {Gavin M Laing, Keith M Kerr},
  title = {The 2015 World Health Organisation Classification of Lung Cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_5
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_5
TI - The 2015 World Health Organisation Classification of Lung Cancer
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_5
AU -Gavin M Laing, Keith M Kerr
Gavin M Laing, Keith M Kerr, T. (2017). The 2015 World Health Organisation Classification of Lung Cancer. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_5
“The 2015 World Health Organisation Classification of Lung Cancer.” (2017) - Author: Gavin M Laing, Keith M Kerr, Page: 57-75