سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Genetic Susceptibility to Lung Cancer

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_3

صفحه : 19-43

سال انتشار : 2017

نویسنده : Timothy Craig Allen

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_3},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_3},
  author = {Timothy Craig Allen},
  title = {Genetic Susceptibility to Lung Cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_3
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_3
TI - Genetic Susceptibility to Lung Cancer
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_3
AU -Timothy Craig Allen
Timothy Craig Allen, T. (2017). Genetic Susceptibility to Lung Cancer. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_3
“Genetic Susceptibility to Lung Cancer.” (2017) - Author: Timothy Craig Allen, Page: 19-43