سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Lung Cancer Epidemiology and Demographics

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_2

صفحه : 15-17

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ross A. Miller, Philip T. Cagle

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_2},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_2},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_2},
  author = {Ross A. Miller, Philip T. Cagle},
  title = {Lung Cancer Epidemiology and Demographics}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_2
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_2
TI - Lung Cancer Epidemiology and Demographics
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_2
AU -Ross A. Miller, Philip T. Cagle
Ross A. Miller, Philip T. Cagle, T. (2017). Lung Cancer Epidemiology and Demographics. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_2
“Lung Cancer Epidemiology and Demographics.” (2017) - Author: Ross A. Miller, Philip T. Cagle, Page: 15-17