سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Targeted Therapies for Lung Cancer

ISSN کد : 1935-987X, 1935-9888

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-62941-4_19

صفحه : 239-255

سال انتشار : 2017

نویسنده : Asmita Patel, Eric H. Bernicker

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-62941-4_19},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_19},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-62941-4_19},
  author = {Asmita Patel, Eric H. Bernicker},
  title = {Targeted Therapies for Lung Cancer}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-62941-4_19
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62941-4_19
TI - Targeted Therapies for Lung Cancer
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-62941-4_19
AU -Asmita Patel, Eric H. Bernicker
Asmita Patel, Eric H. Bernicker, T. (2017). Targeted Therapies for Lung Cancer. doi:10.1007/978-3-319-62941-4_19
“Targeted Therapies for Lung Cancer.” (2017) - Author: Asmita Patel, Eric H. Bernicker, Page: 239-255