سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Mood Disorders (Major Depression, Bipolar Disorder)

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-32700-6_73-1

صفحه : 1-17

سال انتشار : 2017

نویسنده : Nages Nagaratnam, Kujan Nagaratnam, Gary Cheuk

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-32700-6_73-1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-32700-6_73-1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-32700-6_73-1},
  author = {Nages Nagaratnam, Kujan Nagaratnam, Gary Cheuk},
  title = {Mood Disorders (Major Depression, Bipolar Disorder)}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-32700-6_73-1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-32700-6_73-1
TI - Mood Disorders (Major Depression, Bipolar Disorder)
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-32700-6_73-1
AU -Nages Nagaratnam, Kujan Nagaratnam, Gary Cheuk
Nages Nagaratnam, Kujan Nagaratnam, Gary Cheuk, T. (2017). Mood Disorders (Major Depression, Bipolar Disorder). doi:10.1007/978-3-319-32700-6_73-1
“Mood Disorders (Major Depression, Bipolar Disorder).” (2017) - Author: Nages Nagaratnam, Kujan Nagaratnam, Gary Cheuk, Page: 1-17