سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Arterial Blood Collection

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118939956.ch5

صفحه : 67-71

سال انتشار : 2017

نویسنده : Lais R.R. Costa

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118939956.ch5},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118939956.ch5},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118939956.ch5},
  author = {Lais R.R. Costa},
  title = {Arterial Blood Collection}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118939956.ch5
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118939956.ch5
TI - Arterial Blood Collection
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118939956.ch5
AU -Lais R.R. Costa
Lais R.R. Costa, T. (2017). Arterial Blood Collection. doi:10.1002/9781118939956.ch5
“Arterial Blood Collection.” (2017) - Author: Lais R.R. Costa, Page: 67-71