سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان کتاب : Shock Fitting

ISSN کد : 2197-9529, 2197-9537

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-68427-7

سال انتشار : 2017

نوع : کتاب

لینک خروجی به کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-68427-7},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-68427-7},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {},
  author = {},
  title = {Shock Fitting}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-68427-7
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-68427-7
TI - Shock Fitting
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 
AU -
, T. (2017). Shock Fitting. doi:10.1007/978-3-319-68427-7
“Shock Fitting.” (2017)