سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of Functional Pituitary Dysfunction

ISSN کد : 2510-1927, 2510-1935

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-38681-2_6-1

صفحه : 1-40

سال انتشار : 2017

نویسنده : Dragana Miljic, Sandra Pekic, Marko Stojanovic, Vera Popovic

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-38681-2_6-1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-38681-2_6-1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-38681-2_6-1},
  author = {Dragana Miljic, Sandra Pekic, Marko Stojanovic, Vera Popovic},
  title = {Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of Functional Pituitary Dysfunction}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-38681-2_6-1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-38681-2_6-1
TI - Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of Functional Pituitary Dysfunction
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-38681-2_6-1
AU -Dragana Miljic, Sandra Pekic, Marko Stojanovic, Vera Popovic
Dragana Miljic, Sandra Pekic, Marko Stojanovic, Vera Popovic, T. (2017). Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of Functional Pituitary Dysfunction. doi:10.1007/978-3-319-38681-2_6-1
“Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of Functional Pituitary Dysfunction.” (2017) - Author: Dragana Miljic, Sandra Pekic, Marko Stojanovic, Vera Popovic, Page: 1-40