سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Craniopharyngioma and Posttreatment Pituitary Dysfunction in Brain Tumors

ISSN کد : 2510-1927, 2510-1935

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-38681-2_5-1

صفحه : 1-32

سال انتشار : 2017

نویسنده : Felicetti Francesco, Prencipe Nunzia, Brignardello Enrico, Arvat Emanuela

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-38681-2_5-1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-38681-2_5-1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-38681-2_5-1},
  author = {Felicetti Francesco, Prencipe Nunzia, Brignardello Enrico, Arvat Emanuela},
  title = {Craniopharyngioma and Posttreatment Pituitary Dysfunction in Brain Tumors}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-38681-2_5-1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-38681-2_5-1
TI - Craniopharyngioma and Posttreatment Pituitary Dysfunction in Brain Tumors
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-38681-2_5-1
AU -Felicetti Francesco, Prencipe Nunzia, Brignardello Enrico, Arvat Emanuela
Felicetti Francesco, Prencipe Nunzia, Brignardello Enrico, Arvat Emanuela, T. (2017). Craniopharyngioma and Posttreatment Pituitary Dysfunction in Brain Tumors. doi:10.1007/978-3-319-38681-2_5-1
“Craniopharyngioma and Posttreatment Pituitary Dysfunction in Brain Tumors.” (2017) - Author: Felicetti Francesco, Prencipe Nunzia, Brignardello Enrico, Arvat Emanuela, Page: 1-32