سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : 24 Beyond Blood Pressure Control

ISSN کد : 0263-6352

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/01.hjh.0000527408.34977.ab

صفحه : e3-e4

سال انتشار : 2017

نویسنده : Levina Tri Ratana, Arinta Setyasari, Prihati Pujowaskito, Prihadi Estu Widodo

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/01.hjh.0000527408.34977.ab},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/01.hjh.0000527408.34977.ab},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/01.hjh.0000527408.34977.ab},
  author = {Levina Tri Ratana, Arinta Setyasari, Prihati Pujowaskito, Prihadi Estu Widodo},
  title = {24 Beyond Blood Pressure Control}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/01.hjh.0000527408.34977.ab
UR - http://dx.doi.org/10.1097/01.hjh.0000527408.34977.ab
TI - 24 Beyond Blood Pressure Control
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/01.hjh.0000527408.34977.ab
AU -Levina Tri Ratana, Arinta Setyasari, Prihati Pujowaskito, Prihadi Estu Widodo
Levina Tri Ratana, Arinta Setyasari, Prihati Pujowaskito, Prihadi Estu Widodo, T. (2017). 24 Beyond Blood Pressure Control. doi:10.1097/01.hjh.0000527408.34977.ab
“24 Beyond Blood Pressure Control.” (2017) - Author: Levina Tri Ratana, Arinta Setyasari, Prihati Pujowaskito, Prihadi Estu Widodo, Page: e3-e4