سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Diagnostics: A flow of information

ISSN کد : 0028-0836, 1476-4687

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1038/551s48a

صفحه : S48-S50

سال انتشار : 2017

نویسنده : Chelsea Wald

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1038/551s48a},
  url = {http://dx.doi.org/10.1038/551s48a},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {10.1038/551s48a},
  author = {Chelsea Wald},
  title = {Diagnostics: A flow of information}
}
TY - DATA
DO - 10.1038/551s48a
UR - http://dx.doi.org/10.1038/551s48a
TI - Diagnostics: A flow of information
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 10.1038/551s48a
AU -Chelsea Wald
Chelsea Wald, T. (2017). Diagnostics: A flow of information. doi:10.1038/551s48a
“Diagnostics: A flow of information.” (2017) - Author: Chelsea Wald, Page: S48-S50