سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Advanced Cell Culture Models for Diamond Blackfan Anemia and other Erythroid Disorders

ISSN کد : 1066-5099

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/stem.2735

سال انتشار : 2017

نویسنده : Anna Rita Migliaccio, Lilian Varricchio

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/stem.2735},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/stem.2735},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Anna Rita Migliaccio, Lilian Varricchio},
  title = {Advanced Cell Culture Models for Diamond Blackfan Anemia and other Erythroid Disorders}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/stem.2735
UR - http://dx.doi.org/10.1002/stem.2735
TI - Advanced Cell Culture Models for Diamond Blackfan Anemia and other Erythroid Disorders
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Anna Rita Migliaccio, Lilian Varricchio
Anna Rita Migliaccio, Lilian Varricchio, T. (2017). Advanced Cell Culture Models for Diamond Blackfan Anemia and other Erythroid Disorders. doi:10.1002/stem.2735
“Advanced Cell Culture Models for Diamond Blackfan Anemia and other Erythroid Disorders.” (2017) - Author: Anna Rita Migliaccio, Lilian Varricchio