سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Quality Assessment of Ambulatory ECG Using Wavelet Entropy of the HRV Signal

ISSN کد : 2168-2194, 2168-2208

ناشر : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

DOI کد :

10.1109/jbhi.2016.2615316

صفحه : 1216-1223

سال انتشار : 2017

نویسنده : Christina Orphanidou, Ivana Drobnjak

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1109/jbhi.2016.2615316},
  url = {http://dx.doi.org/10.1109/jbhi.2016.2615316},
  year = 2017,
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)},
  pages = {10.1109/jbhi.2016.2615316},
  author = {Christina Orphanidou, Ivana Drobnjak},
  title = {Quality Assessment of Ambulatory ECG Using Wavelet Entropy of the HRV Signal}
}
TY - DATA
DO - 10.1109/jbhi.2016.2615316
UR - http://dx.doi.org/10.1109/jbhi.2016.2615316
TI - Quality Assessment of Ambulatory ECG Using Wavelet Entropy of the HRV Signal
PY - 2017
PB - Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
SP - 10.1109/jbhi.2016.2615316
AU -Christina Orphanidou, Ivana Drobnjak
Christina Orphanidou, Ivana Drobnjak, T. (2017). Quality Assessment of Ambulatory ECG Using Wavelet Entropy of the HRV Signal. doi:10.1109/jbhi.2016.2615316
“Quality Assessment of Ambulatory ECG Using Wavelet Entropy of the HRV Signal.” (2017) - Author: Christina Orphanidou, Ivana Drobnjak, Page: 1216-1223