سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Bioactive treatments in bone grafts for implant-based rehabilitation: Systematic review and meta-analysis

ISSN کد : 1523-0899

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1111/cid.12552

سال انتشار : 2017

نویسنده : Wellington Luiz de Oliveira da Rosa, Tiago Machado da Silva, Adriana Fernandes da Silva, Evandro Piva

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1111/cid.12552},
  url = {http://dx.doi.org/10.1111/cid.12552},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Wellington Luiz de Oliveira da Rosa, Tiago Machado da Silva, Adriana Fernandes da Silva, Evandro Piva},
  title = {Bioactive treatments in bone grafts for implant-based rehabilitation: Systematic review and meta-analysis}
}
TY - DATA
DO - 10.1111/cid.12552
UR - http://dx.doi.org/10.1111/cid.12552
TI - Bioactive treatments in bone grafts for implant-based rehabilitation: Systematic review and meta-analysis
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Wellington Luiz de Oliveira da Rosa, Tiago Machado da Silva, Adriana Fernandes da Silva, Evandro Piva
Wellington Luiz de Oliveira da Rosa, Tiago Machado da Silva, Adriana Fernandes da Silva, Evandro Piva, T. (2017). Bioactive treatments in bone grafts for implant-based rehabilitation: Systematic review and meta-analysis. doi:10.1111/cid.12552
“Bioactive treatments in bone grafts for implant-based rehabilitation: Systematic review and meta-analysis.” (2017) - Author: Wellington Luiz de Oliveira da Rosa, Tiago Machado da Silva, Adriana Fernandes da Silva, Evandro Piva