سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : The Adipose Organ

ISSN کد : 2510-1927, 2510-1935

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-47685-8_5-1

صفحه : 1-24

سال انتشار : 2017

نویسنده : Saverio Cinti

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-47685-8_5-1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-47685-8_5-1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-47685-8_5-1},
  author = {Saverio Cinti},
  title = {The Adipose Organ}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-47685-8_5-1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-47685-8_5-1
TI - The Adipose Organ
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-47685-8_5-1
AU -Saverio Cinti
Saverio Cinti, T. (2017). The Adipose Organ. doi:10.1007/978-3-319-47685-8_5-1
“The Adipose Organ.” (2017) - Author: Saverio Cinti, Page: 1-24