سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : The Research Status and Prospects of Peony Diseases

ناشر : Atlantis Press

DOI کد :

10.2991/wartia-17.2017.22

سال انتشار : 2017

نویسنده : Yuna Wang

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.2991/wartia-17.2017.22},
  url = {http://dx.doi.org/10.2991/wartia-17.2017.22},
  year = 2017,
  publisher = {Atlantis Press},
  pages = {},
  author = {Yuna Wang},
  title = {The Research Status and Prospects of Peony Diseases}
}
TY - DATA
DO - 10.2991/wartia-17.2017.22
UR - http://dx.doi.org/10.2991/wartia-17.2017.22
TI - The Research Status and Prospects of Peony Diseases
PY - 2017
PB - Atlantis Press
SP - 
AU -Yuna Wang
Yuna Wang, T. (2017). The Research Status and Prospects of Peony Diseases. doi:10.2991/wartia-17.2017.22
“The Research Status and Prospects of Peony Diseases.” (2017) - Author: Yuna Wang