سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Bullous eruption in a patient with B-cell chronic lymphocytic leukemia: a diagnostic challenge

ISSN کد : 0011-9059

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1111/ijd.13807

سال انتشار : 2017

نویسنده : Roberto Maglie, Emiliano Antiga, Margherita Vannucchi, Elena Del Bianco, Beatrice Bianchi, Daniela Massi, Marzia Caproni

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1111/ijd.13807},
  url = {http://dx.doi.org/10.1111/ijd.13807},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Roberto Maglie, Emiliano Antiga, Margherita Vannucchi, Elena Del Bianco, Beatrice Bianchi, Daniela Massi, Marzia Caproni},
  title = {Bullous eruption in a patient with B-cell chronic lymphocytic leukemia: a diagnostic challenge}
}
TY - DATA
DO - 10.1111/ijd.13807
UR - http://dx.doi.org/10.1111/ijd.13807
TI - Bullous eruption in a patient with B-cell chronic lymphocytic leukemia: a diagnostic challenge
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Roberto Maglie, Emiliano Antiga, Margherita Vannucchi, Elena Del Bianco, Beatrice Bianchi, Daniela Massi, Marzia Caproni
Roberto Maglie, Emiliano Antiga, Margherita Vannucchi, Elena Del Bianco, Beatrice Bianchi, Daniela Massi, Marzia Caproni, T. (2017). Bullous eruption in a patient with B-cell chronic lymphocytic leukemia: a diagnostic challenge. doi:10.1111/ijd.13807
“Bullous eruption in a patient with B-cell chronic lymphocytic leukemia: a diagnostic challenge.” (2017) - Author: Roberto Maglie, Emiliano Antiga, Margherita Vannucchi, Elena Del Bianco, Beatrice Bianchi, Daniela Massi, Marzia Caproni