سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Information for authors

ISSN کد : 1043-1810

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/s1043-1810(17)30105-7

صفحه : v-vii

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/s1043-1810(17)30105-7},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/s1043-1810(17)30105-7},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/s1043-1810(17)30105-7},
  author = {},
  title = {Information for authors}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/s1043-1810(17)30105-7
UR - http://dx.doi.org/10.1016/s1043-1810(17)30105-7
TI - Information for authors
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/s1043-1810(17)30105-7
AU -
, T. (2017). Information for authors. doi:10.1016/s1043-1810(17)30105-7
“Information for authors.” (2017), Page: v-vii