سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : 362 Withdrawn

ISSN کد : 0196-0644

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.annemergmed.2017.07.332

صفحه : S143

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.annemergmed.2017.07.332},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2017.07.332},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {10.1016/j.annemergmed.2017.07.332},
  author = {},
  title = {362 Withdrawn}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.annemergmed.2017.07.332
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2017.07.332
TI - 362 Withdrawn
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 10.1016/j.annemergmed.2017.07.332
AU -
, T. (2017). 362 Withdrawn. doi:10.1016/j.annemergmed.2017.07.332
“362 Withdrawn.” (2017), Page: S143