سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Definitions of Resistant Hypertension and Epidemiology of Resistant Hypertension

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-56827-0_1

صفحه : 1-12

سال انتشار : 2017

نویسنده : Charles J. Ferro

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-56827-0_1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-56827-0_1},
  author = {Charles J. Ferro},
  title = {Definitions of Resistant Hypertension and Epidemiology of Resistant Hypertension}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-56827-0_1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_1
TI - Definitions of Resistant Hypertension and Epidemiology of Resistant Hypertension
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-56827-0_1
AU -Charles J. Ferro
Charles J. Ferro, T. (2017). Definitions of Resistant Hypertension and Epidemiology of Resistant Hypertension. doi:10.1007/978-3-319-56827-0_1
“Definitions of Resistant Hypertension and Epidemiology of Resistant Hypertension.” (2017) - Author: Charles J. Ferro, Page: 1-12