سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Dao Philosophy and Non-action Management

ناشر : Atlantis Press

DOI کد :

10.2991/ictim-17.2017.33

سال انتشار : 2017

نویسنده : Dilin Yao, Jun Chen

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.2991/ictim-17.2017.33},
  url = {http://dx.doi.org/10.2991/ictim-17.2017.33},
  year = 2017,
  publisher = {Atlantis Press},
  pages = {},
  author = {Dilin Yao, Jun Chen},
  title = {Dao Philosophy and Non-action Management}
}
TY - DATA
DO - 10.2991/ictim-17.2017.33
UR - http://dx.doi.org/10.2991/ictim-17.2017.33
TI - Dao Philosophy and Non-action Management
PY - 2017
PB - Atlantis Press
SP - 
AU -Dilin Yao, Jun Chen
Dilin Yao, Jun Chen, T. (2017). Dao Philosophy and Non-action Management. doi:10.2991/ictim-17.2017.33
“Dao Philosophy and Non-action Management.” (2017) - Author: Dilin Yao, Jun Chen