سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Obstructive Sleep Apnea and Resistant Hypertension

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-56827-0_13

صفحه : 195-218

سال انتشار : 2017

نویسنده : Lauren A. Tobias, Francoise Roux

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-56827-0_13},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_13},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-56827-0_13},
  author = {Lauren A. Tobias, Francoise Roux},
  title = {Obstructive Sleep Apnea and Resistant Hypertension}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-56827-0_13
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56827-0_13
TI - Obstructive Sleep Apnea and Resistant Hypertension
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-56827-0_13
AU -Lauren A. Tobias, Francoise Roux
Lauren A. Tobias, Francoise Roux, T. (2017). Obstructive Sleep Apnea and Resistant Hypertension. doi:10.1007/978-3-319-56827-0_13
“Obstructive Sleep Apnea and Resistant Hypertension.” (2017) - Author: Lauren A. Tobias, Francoise Roux, Page: 195-218