سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Imagination, Maternal Desire and Embryology in Thomas Fienus

ISSN کد : 1385-0180, 2215-0064

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-56514-9_11

صفحه : 239-253

سال انتشار : 2017

نویسنده : Hiro Hirai

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-56514-9_11},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56514-9_11},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-56514-9_11},
  author = {Hiro Hirai},
  title = {Imagination, Maternal Desire and Embryology in Thomas Fienus}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-56514-9_11
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56514-9_11
TI - Imagination, Maternal Desire and Embryology in Thomas Fienus
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-56514-9_11
AU -Hiro Hirai
Hiro Hirai, T. (2017). Imagination, Maternal Desire and Embryology in Thomas Fienus. doi:10.1007/978-3-319-56514-9_11
“Imagination, Maternal Desire and Embryology in Thomas Fienus.” (2017) - Author: Hiro Hirai, Page: 239-253