سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Ear Embryology

ISSN کد : 2474-7556

ناشر : Juniper Publishers

DOI کد :

10.19080/gjo.2017.04.555627

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ghada M Wageih Felfela

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.19080/gjo.2017.04.555627},
  url = {http://dx.doi.org/10.19080/gjo.2017.04.555627},
  year = 2017,
  publisher = {Juniper Publishers},
  pages = {},
  author = {Ghada M Wageih Felfela},
  title = {Ear Embryology}
}
TY - DATA
DO - 10.19080/gjo.2017.04.555627
UR - http://dx.doi.org/10.19080/gjo.2017.04.555627
TI - Ear Embryology
PY - 2017
PB - Juniper Publishers
SP - 
AU -Ghada M Wageih Felfela
Ghada M Wageih Felfela, T. (2017). Ear Embryology. doi:10.19080/gjo.2017.04.555627
“Ear Embryology.” (2017) - Author: Ghada M Wageih Felfela