سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Heterogeneity and Its Impact on Rehabilitation Outcomes and Interventions for Community Reintegration in People with Spinal Cord Injuries

ناشر : MDPI AG

DOI کد :

10.20944/preprints201711.0048.v1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Shikha Gupta

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.20944/preprints201711.0048.v1},
  url = {http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0048.v1},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI AG},
  pages = {},
  author = {Shikha Gupta},
  title = {Heterogeneity and Its Impact on Rehabilitation Outcomes and Interventions for Community Reintegration in People with Spinal Cord Injuries}
}
TY - DATA
DO - 10.20944/preprints201711.0048.v1
UR - http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0048.v1
TI - Heterogeneity and Its Impact on Rehabilitation Outcomes and Interventions for Community Reintegration in People with Spinal Cord Injuries
PY - 2017
PB - MDPI AG
SP - 
AU -Shikha Gupta
Shikha Gupta, T. (2017). Heterogeneity and Its Impact on Rehabilitation Outcomes and Interventions for Community Reintegration in People with Spinal Cord Injuries. doi:10.20944/preprints201711.0048.v1
“Heterogeneity and Its Impact on Rehabilitation Outcomes and Interventions for Community Reintegration in People with Spinal Cord Injuries.” (2017) - Author: Shikha Gupta