سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان کتاب : Medicinal plants of the world

ناشر : CABI

DOI کد :

10.1079/9781786393258.0000

سال انتشار : 2017

نوع : کتاب

لینک خروجی به کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1079/9781786393258.0000},
  url = {http://dx.doi.org/10.1079/9781786393258.0000},
  year = 2017,
  publisher = {CABI},
  pages = {},
  author = {},
  title = {Medicinal plants of the world}
}
TY - DATA
DO - 10.1079/9781786393258.0000
UR - http://dx.doi.org/10.1079/9781786393258.0000
TI - Medicinal plants of the world
PY - 2017
PB - CABI
SP - 
AU -
, T. (2017). Medicinal plants of the world. doi:10.1079/9781786393258.0000
“Medicinal plants of the world.” (2017)