سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Issue Information

ISSN کد : 0277-0008

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/phar.1820

صفحه : 1337-1340

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/phar.1820},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/phar.1820},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {10.1002/phar.1820},
  author = {},
  title = {Issue Information}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/phar.1820
UR - http://dx.doi.org/10.1002/phar.1820
TI - Issue Information
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 10.1002/phar.1820
AU -
, T. (2017). Issue Information. doi:10.1002/phar.1820
“Issue Information.” (2017), Page: 1337-1340