سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : COST ANALYSIS OF CANCER PAIN MANAGEMENT WITH ORAL OPIOIDS

ISSN کد : 0003-3022

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1097/00000542-199209001-00815

صفحه : A815

سال انتشار : 1992

نویسنده : C. Benedetti, J. S. McDonald, R. Lingam, J. Troutman

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1097/00000542-199209001-00815},
  url = {http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199209001-00815},
  year = 1992,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1097/00000542-199209001-00815},
  author = {C. Benedetti, J. S. McDonald, R. Lingam, J. Troutman},
  title = {COST ANALYSIS OF CANCER PAIN MANAGEMENT WITH ORAL OPIOIDS}
}
TY - DATA
DO - 10.1097/00000542-199209001-00815
UR - http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199209001-00815
TI - COST ANALYSIS OF CANCER PAIN MANAGEMENT WITH ORAL OPIOIDS
PY - 1992
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1097/00000542-199209001-00815
AU -C. Benedetti, J. S. McDonald, R. Lingam, J. Troutman
C. Benedetti, J. S. McDonald, R. Lingam, J. Troutman, T. (1992). COST ANALYSIS OF CANCER PAIN MANAGEMENT WITH ORAL OPIOIDS. doi:10.1097/00000542-199209001-00815
“COST ANALYSIS OF CANCER PAIN MANAGEMENT WITH ORAL OPIOIDS.” (1992) - Author: C. Benedetti, J. S. McDonald, R. Lingam, J. Troutman, Page: A815