سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Response of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) to bio-regulators TGA and N-acetyl cystein under drip irrigation levels

ISSN کد : 0971-3328

ناشر : Update Publishing

DOI کد :

10.25081/josac.2017.v26.i1.809

صفحه : 55

سال انتشار : 2017

نویسنده : S R Bhunia, I M Verma, M Arif

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.25081/josac.2017.v26.i1.809},
  url = {http://dx.doi.org/10.25081/josac.2017.v26.i1.809},
  year = 2017,
  publisher = {Update Publishing},
  pages = {10.25081/josac.2017.v26.i1.809},
  author = {S R Bhunia, I M Verma, M Arif},
  title = {Response of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) to bio-regulators TGA and N-acetyl cystein under drip irrigation levels}
}
TY - DATA
DO - 10.25081/josac.2017.v26.i1.809
UR - http://dx.doi.org/10.25081/josac.2017.v26.i1.809
TI - Response of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) to bio-regulators TGA and N-acetyl cystein under drip irrigation levels
PY - 2017
PB - Update Publishing
SP - 10.25081/josac.2017.v26.i1.809
AU -S R Bhunia, I M Verma, M Arif
S R Bhunia, I M Verma, M Arif, T. (2017). Response of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) to bio-regulators TGA and N-acetyl cystein under drip irrigation levels. doi:10.25081/josac.2017.v26.i1.809
“Response of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) to bio-regulators TGA and N-acetyl cystein under drip irrigation levels.” (2017) - Author: S R Bhunia, I M Verma, M Arif, Page: 55