سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : ROLE OF CEREBROVASCULAR AND CARDIOVASCULAR CO2-REACTIVITY IN THE PATHOGENESIS OF ARTERIAL HYPERTENSION

ISSN کد : 2411-8524, 1607-419X

ناشر : Arterialnaya Gipertenziya

DOI کد :

10.18705/1607-419x-2017-23-5-433-446

صفحه : 433-446

سال انتشار : 2017

نویسنده : V. P. Kulikov, D. V. Kuznetsova, A. N. Zarya

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.18705/1607-419x-2017-23-5-433-446},
  url = {http://dx.doi.org/10.18705/1607-419x-2017-23-5-433-446},
  year = 2017,
  publisher = {Arterialnaya Gipertenziya},
  pages = {10.18705/1607-419x-2017-23-5-433-446},
  author = {V. P. Kulikov, D. V. Kuznetsova, A. N. Zarya},
  title = {ROLE OF CEREBROVASCULAR AND CARDIOVASCULAR CO2-REACTIVITY IN THE PATHOGENESIS OF ARTERIAL HYPERTENSION}
}
TY - DATA
DO - 10.18705/1607-419x-2017-23-5-433-446
UR - http://dx.doi.org/10.18705/1607-419x-2017-23-5-433-446
TI - ROLE OF CEREBROVASCULAR AND CARDIOVASCULAR CO2-REACTIVITY IN THE PATHOGENESIS OF ARTERIAL HYPERTENSION
PY - 2017
PB - Arterialnaya Gipertenziya
SP - 10.18705/1607-419x-2017-23-5-433-446
AU -V. P. Kulikov, D. V. Kuznetsova, A. N. Zarya
V. P. Kulikov, D. V. Kuznetsova, A. N. Zarya, T. (2017). ROLE OF CEREBROVASCULAR AND CARDIOVASCULAR CO2-REACTIVITY IN THE PATHOGENESIS OF ARTERIAL HYPERTENSION. doi:10.18705/1607-419x-2017-23-5-433-446
“ROLE OF CEREBROVASCULAR AND CARDIOVASCULAR CO2-REACTIVITY IN THE PATHOGENESIS OF ARTERIAL HYPERTENSION.” (2017) - Author: V. P. Kulikov, D. V. Kuznetsova, A. N. Zarya, Page: 433-446