سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Gene Addition Strategies for β-Thalassemia and Sickle Cell Anemia

ISSN کد : 0065-2598, 2214-8019

ناشر : Springer New York

DOI کد :

10.1007/978-1-4939-7299-9_6

صفحه : 155-176

سال انتشار : 2017

نویسنده : Alisa C. Dong, Stefano Rivella

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-1-4939-7299-9_6},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-7299-9_6},
  year = 2017,
  publisher = {Springer New York},
  pages = {10.1007/978-1-4939-7299-9_6},
  author = {Alisa C. Dong, Stefano Rivella},
  title = {Gene Addition Strategies for β-Thalassemia and Sickle Cell Anemia}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-1-4939-7299-9_6
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-7299-9_6
TI - Gene Addition Strategies for β-Thalassemia and Sickle Cell Anemia
PY - 2017
PB - Springer New York
SP - 10.1007/978-1-4939-7299-9_6
AU -Alisa C. Dong, Stefano Rivella
Alisa C. Dong, Stefano Rivella, T. (2017). Gene Addition Strategies for β-Thalassemia and Sickle Cell Anemia. doi:10.1007/978-1-4939-7299-9_6
“Gene Addition Strategies for β-Thalassemia and Sickle Cell Anemia.” (2017) - Author: Alisa C. Dong, Stefano Rivella, Page: 155-176