سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : EOV Editorial Board

ISSN کد : 1064-0266, 1532-530X

ناشر : Informa UK Limited

DOI کد :

10.1080/10640266.2017.1398524

صفحه : ebi-ebi

سال انتشار : 2017

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1080/10640266.2017.1398524},
  url = {http://dx.doi.org/10.1080/10640266.2017.1398524},
  year = 2017,
  publisher = {Informa UK Limited},
  pages = {10.1080/10640266.2017.1398524},
  author = {},
  title = {EOV Editorial Board}
}
TY - DATA
DO - 10.1080/10640266.2017.1398524
UR - http://dx.doi.org/10.1080/10640266.2017.1398524
TI - EOV Editorial Board
PY - 2017
PB - Informa UK Limited
SP - 10.1080/10640266.2017.1398524
AU -
, T. (2017). EOV Editorial Board. doi:10.1080/10640266.2017.1398524
“EOV Editorial Board.” (2017), Page: ebi-ebi