سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Genetic Tests for Equine Coat Color

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118922798.ch53

صفحه : 349-356

سال انتشار : 2017

نویسنده : M. Cecilia T. Penedo

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118922798.ch53},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118922798.ch53},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118922798.ch53},
  author = {M. Cecilia T. Penedo},
  title = {Genetic Tests for Equine Coat Color}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118922798.ch53
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118922798.ch53
TI - Genetic Tests for Equine Coat Color
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118922798.ch53
AU -M. Cecilia T. Penedo
M. Cecilia T. Penedo, T. (2017). Genetic Tests for Equine Coat Color. doi:10.1002/9781118922798.ch53
“Genetic Tests for Equine Coat Color.” (2017) - Author: M. Cecilia T. Penedo, Page: 349-356