سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Laboratory Testing for Endocrine and Metabolic Disorders

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118922798.ch60

صفحه : 401-408

سال انتشار : 2017

نویسنده : Nicholas Frank

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118922798.ch60},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118922798.ch60},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118922798.ch60},
  author = {Nicholas Frank},
  title = {Laboratory Testing for Endocrine and Metabolic Disorders}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118922798.ch60
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118922798.ch60
TI - Laboratory Testing for Endocrine and Metabolic Disorders
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118922798.ch60
AU -Nicholas Frank
Nicholas Frank, T. (2017). Laboratory Testing for Endocrine and Metabolic Disorders. doi:10.1002/9781118922798.ch60
“Laboratory Testing for Endocrine and Metabolic Disorders.” (2017) - Author: Nicholas Frank, Page: 401-408