سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Clotting Times (aPTT and PT)

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118922798.ch20

صفحه : 139-140

سال انتشار : 2017

نویسنده : SallyAnne L. Ness, Marjory B. Brooks

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118922798.ch20},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118922798.ch20},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118922798.ch20},
  author = {SallyAnne L. Ness, Marjory B. Brooks},
  title = {Clotting Times (aPTT and PT)}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118922798.ch20
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118922798.ch20
TI - Clotting Times (aPTT and PT)
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118922798.ch20
AU -SallyAnne L. Ness, Marjory B. Brooks
SallyAnne L. Ness, Marjory B. Brooks, T. (2017). Clotting Times (aPTT and PT). doi:10.1002/9781118922798.ch20
“Clotting Times (aPTT and PT).” (2017) - Author: SallyAnne L. Ness, Marjory B. Brooks, Page: 139-140