سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : The Effect of Utilization of Nanowires Instead of Spherical Particles on Magnetic Drug Targeting

ناشر : MDPI AG

DOI کد :

10.20944/preprints201711.0054.v1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Zafar Ali Moghimi, Fazel Baniasadi, Parvaneh Asadi, Gholamreza Naghieh

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.20944/preprints201711.0054.v1},
  url = {http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0054.v1},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI AG},
  pages = {},
  author = {Zafar Ali Moghimi, Fazel Baniasadi, Parvaneh Asadi, Gholamreza Naghieh},
  title = {The Effect of Utilization of Nanowires Instead of Spherical Particles on Magnetic Drug Targeting}
}
TY - DATA
DO - 10.20944/preprints201711.0054.v1
UR - http://dx.doi.org/10.20944/preprints201711.0054.v1
TI - The Effect of Utilization of Nanowires Instead of Spherical Particles on Magnetic Drug Targeting
PY - 2017
PB - MDPI AG
SP - 
AU -Zafar Ali Moghimi, Fazel Baniasadi, Parvaneh Asadi, Gholamreza Naghieh
Zafar Ali Moghimi, Fazel Baniasadi, Parvaneh Asadi, Gholamreza Naghieh, T. (2017). The Effect of Utilization of Nanowires Instead of Spherical Particles on Magnetic Drug Targeting. doi:10.20944/preprints201711.0054.v1
“The Effect of Utilization of Nanowires Instead of Spherical Particles on Magnetic Drug Targeting.” (2017) - Author: Zafar Ali Moghimi, Fazel Baniasadi, Parvaneh Asadi, Gholamreza Naghieh