سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA E INCIDÊNCIA DE DINAPENIA EM IDOSOS

ناشر : Galoa

DOI کد :

10.19146/pibic-2017-78612

سال انتشار : 2017

نویسنده : AMANDA SARON, LIGIANA PIRES CORONA, YEDA APARECIDA DUARTE, MARIA LÚCIA LEBRÃO

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.19146/pibic-2017-78612},
  url = {http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-78612},
  year = 2017,
  publisher = {Galoa},
  pages = {},
  author = {AMANDA SARON, LIGIANA PIRES CORONA, YEDA APARECIDA DUARTE, MARIA LÚCIA LEBRÃO},
  title = {ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA E INCIDÊNCIA DE DINAPENIA EM IDOSOS}
}
TY - DATA
DO - 10.19146/pibic-2017-78612
UR - http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-78612
TI - ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA E INCIDÊNCIA DE DINAPENIA EM IDOSOS
PY - 2017
PB - Galoa
SP - 
AU -AMANDA SARON, LIGIANA PIRES CORONA, YEDA APARECIDA DUARTE, MARIA LÚCIA LEBRÃO
AMANDA SARON, LIGIANA PIRES CORONA, YEDA APARECIDA DUARTE, MARIA LÚCIA LEBRÃO, T. (2017). ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA E INCIDÊNCIA DE DINAPENIA EM IDOSOS. doi:10.19146/pibic-2017-78612
“ESTADO NUTRICIONAL, ANEMIA E INCIDÊNCIA DE DINAPENIA EM IDOSOS.” (2017) - Author: AMANDA SARON, LIGIANA PIRES CORONA, YEDA APARECIDA DUARTE, MARIA LÚCIA LEBRÃO