سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Alpha-Herpesviruses (EHV-1, EHV-4)

ناشر : John Wiley & Sons, Inc.

DOI کد :

10.1002/9781118922798.ch26

صفحه : 153-154

سال انتشار : 2017

نویسنده : Beate Crossley, Ashley Hill

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9781118922798.ch26},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9781118922798.ch26},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Inc.},
  pages = {10.1002/9781118922798.ch26},
  author = {Beate Crossley, Ashley Hill},
  title = {Alpha-Herpesviruses (EHV-1, EHV-4)}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9781118922798.ch26
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9781118922798.ch26
TI - Alpha-Herpesviruses (EHV-1, EHV-4)
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Inc.
SP - 10.1002/9781118922798.ch26
AU -Beate Crossley, Ashley Hill
Beate Crossley, Ashley Hill, T. (2017). Alpha-Herpesviruses (EHV-1, EHV-4). doi:10.1002/9781118922798.ch26
“Alpha-Herpesviruses (EHV-1, EHV-4).” (2017) - Author: Beate Crossley, Ashley Hill, Page: 153-154