سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Dermatology and its unique diagnostic heuristics

ISSN کد : 0190-9622

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jaad.2017.11.018

سال انتشار : 2017

نویسنده : Eve J. Lowenstein

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jaad.2017.11.018},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2017.11.018},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Eve J. Lowenstein},
  title = {Dermatology and its unique diagnostic heuristics}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jaad.2017.11.018
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2017.11.018
TI - Dermatology and its unique diagnostic heuristics
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Eve J. Lowenstein
Eve J. Lowenstein, T. (2017). Dermatology and its unique diagnostic heuristics. doi:10.1016/j.jaad.2017.11.018
“Dermatology and its unique diagnostic heuristics.” (2017) - Author: Eve J. Lowenstein