سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Immediate Breast Reconstruction (Direct to Implant)

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-48848-6_34

صفحه : 443-455

سال انتشار : 2017

نویسنده : Mario Rietjens, Pietro Loschi, Leonardo Pires Novais Dias

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-48848-6_34},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_34},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-48848-6_34},
  author = {Mario Rietjens, Pietro Loschi, Leonardo Pires Novais Dias},
  title = {Immediate Breast Reconstruction (Direct to Implant)}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-48848-6_34
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48848-6_34
TI - Immediate Breast Reconstruction (Direct to Implant)
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-48848-6_34
AU -Mario Rietjens, Pietro Loschi, Leonardo Pires Novais Dias
Mario Rietjens, Pietro Loschi, Leonardo Pires Novais Dias, T. (2017). Immediate Breast Reconstruction (Direct to Implant). doi:10.1007/978-3-319-48848-6_34
“Immediate Breast Reconstruction (Direct to Implant).” (2017) - Author: Mario Rietjens, Pietro Loschi, Leonardo Pires Novais Dias, Page: 443-455