سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Obese offspring mice have impaired inflammatory response after chronic treatment with LPS

ناشر : Galoa

DOI کد :

10.19146/pibic-2017-78333

سال انتشار : 2017

نویسنده : PÂMELA G. LANZA, Marcio Alberto Torsoni, Camilla Mendes de Sousa, SULEYMA O. COSTA, Camila Libardi do Amaral, ANELISE C. P. SOUZA, Marciane Milanski, Adriana Souza Torsoni

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.19146/pibic-2017-78333},
  url = {http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-78333},
  year = 2017,
  publisher = {Galoa},
  pages = {},
  author = {PÂMELA G. LANZA, Marcio Alberto Torsoni, Camilla Mendes de Sousa, SULEYMA O. COSTA, Camila Libardi do Amaral, ANELISE C. P. SOUZA, Marciane Milanski, Adriana Souza Torsoni},
  title = {Obese offspring mice have impaired inflammatory response after chronic treatment with LPS}
}
TY - DATA
DO - 10.19146/pibic-2017-78333
UR - http://dx.doi.org/10.19146/pibic-2017-78333
TI - Obese offspring mice have impaired inflammatory response after chronic treatment with LPS
PY - 2017
PB - Galoa
SP - 
AU -PÂMELA G. LANZA, Marcio Alberto Torsoni, Camilla Mendes de Sousa, SULEYMA O. COSTA, Camila Libardi do Amaral, ANELISE C. P. SOUZA, Marciane Milanski, Adriana Souza Torsoni
PÂMELA G. LANZA, Marcio Alberto Torsoni, Camilla Mendes de Sousa, SULEYMA O. COSTA, Camila Libardi do Amaral, ANELISE C. P. SOUZA, Marciane Milanski, Adriana Souza Torsoni, T. (2017). Obese offspring mice have impaired inflammatory response after chronic treatment with LPS. doi:10.19146/pibic-2017-78333
“Obese offspring mice have impaired inflammatory response after chronic treatment with LPS.” (2017) - Author: PÂMELA G. LANZA, Marcio Alberto Torsoni, Camilla Mendes de Sousa, SULEYMA O. COSTA, Camila Libardi do Amaral, ANELISE C. P. SOUZA, Marciane Milanski, Adriana Souza Torsoni